Διαστάσεις
12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 275/70R22.5 305/70R22.5 315/70R22.5 295/60R22.5 315/60R22.5
Διαστάσεις 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 275/70R22.5 305/70R22.5 315/70R22.5 295/60R22.5 315/60R22.5

BDR-HG

Διαστάσεις
11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 275/70R22.5 305/70R22.5 315/70R22.5 295/60R22.5
315/60R22.5
Διαστάσεις 11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 275/70R22.5 305/70R22.5 315/70R22.5 295/60R22.5 315/60R22.5

PRO-DR3

Διαστάσεις
385/55R22.5 385/65R22.5 425/65R22.5
Διαστάσεις 385/55R22.5 385/65R22.5 425/65R22.5

BTR-SA

Διαστάσεις
11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 275/70R22.5 305/70R22.5 315/70R22.5 295/60R22.5
315/60R22.5
Διαστάσεις 11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 275/70R22.5 305/70R22.5 315/70R22.5 295/60R22.5 315/60R22.5

BRR

Διαστάσεις
385/55R22.5 385/65R22.5 425/65R22.5
Διαστάσεις 385/55R22.5 385/65R22.5 425/65R22.5

BTR-WB2

Διαστάσεις
12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 275/70R22.5 305/70R22.5 315/70R22.5 295/60R22.5
315/60R22.5
Διαστάσεις 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 275/70R22.5 305/70R22.5 315/70R22.5 295/60R22.5 315/60R22.5

R-DRIVE 002

Διαστάσεις
9R22.5 10R22.5 11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 275/70R22.5 305/70R22.5 
Διαστάσεις 9R22.5 10R22.5 11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 275/70R22.5 305/70R22.5

PRO-RR1

Διαστάσεις
385/55R22.5 385/65R22.5 425/65R22.5
Διαστάσεις 385/55R22.5 385/65R22.5 425/65R22.5

PRO-TR3

Διαστάσεις
11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 315/70R22.5 
Διαστάσεις 11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 315/70R22.5

BDM1

Διαστάσεις
11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 315/70R22.5 
Διαστάσεις 11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 315/70R22.5

PRO-DM2L

Διαστάσεις
385/55R22.5 385/65R22.5 425/65R22.5
Διαστάσεις 385/55R22.5 385/65R22.5 425/65R22.5

PRO-TM3

Διαστάσεις
11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 315/70R22.5 
Διαστάσεις 11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 315/70R22.5

MDRIVE 001

Διαστάσεις
11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 315/70R22.5 
Διαστάσεις 11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 315/70R22.5

L355

Διαστάσεις
385/55R22.5 385/65R22.5 425/65R22.5
Διαστάσεις 385/55R22.5 385/65R22.5 425/65R22.5

PRO-TM1

Διαστάσεις
11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 315/70R22.5 
Διαστάσεις 11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 315/70R22.5

PRO-DM3

Διαστάσεις
11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 315/70R22.5 
Διαστάσεις 11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 315/70R22.5

BRM1

Διαστάσεις
12-16.5Διαστάσεις 12-16.5

ML70

Διαστάσεις
205/75R17.5
215/75R17.5
225/75R17.5
235/75R17.5
245/70R17.5
245/70R19.5
265/70R19.5
285/70R19.5
12R22.5
315/80R22.5
275/70R22.5
315/70R22.5
295/60R22.5Διαστάσεις 205/75R17.5 215/75R17.5 225/75R17.5 235/75R17.5 245/70R17.5 245/70R19.5 265/70R19.5 285/70R19.5 12R22.5 315/80R22.5 275/70R22.5 315/70R22.5 295/60R22.5

BDR-AS

Διαστάσεις
8.5R17.5 9R17.5 9.5R17.5 10R17.5 205/75R17.5 215/75R17.5 225/75R17.5 235/75R17.5 245/70R17.5Διαστάσεις 8.5R17.5 9R17.5 9.5R17.5 10R17.5 205/75R17.5 215/75R17.5 225/75R17.5 235/75R17.5 245/70R17.5

BDLT

Διαστάσεις
8.5R17.5 9R17.5 9.5R17.5 10R17.5 205/75R17.5 215/75R17.5 225/75R17.5 235/75R17.5 245/70R17.5Διαστάσεις 8.5R17.5 9R17.5 9.5R17.5 10R17.5 205/75R17.5 215/75R17.5 225/75R17.5 235/75R17.5 245/70R17.5

PRO-DR1

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?