Η βλάβη που έχει υποστεί το ελαστικό επιδιορθώνεται για να αποκατασταθεί η αρχική του  δύναμη.

Οι επισκευές με την μέθοδο της Tip Top εξασφαλίζουν τη μέγιστη ενίσχυση του ελαστικού.

         Επισκευή Ελαστικών 

  • Φορτηγών-Λεωφορείων 
  • Αγροτικών Μηχανημάτων 
  • Μηχανημάτων Έργων 
  • Ανυψωτικών μηχανημάτων 
     

     

Επισκευή σε ελαστικές ερπύστριες

   

   

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?